CukrovkaRady.sk

Obchodné podmienky

VITAJTE NA STRÁNKE CUKROVKARADY.SK – OBCHODNÉ PODMIENKY. TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY PLATIA PRE POUŽÍVANIE STRÁNKY www.cukrovkarady.sk. PO VSTUPE NA TÚTO STRÁNKU A/ALEBO OBJEDNANÍ TOVARU SÚHLASÍTE S TÝMITO OBCHODNÝMI PODMIENKAMI
POUŽITÍM TEJTO STRÁNKY DÁVATE NAJAVO SÚHLAS S AKCEPTOVANÍM NAŠICH OBCHODNÝCH PODMIENOK. AK NESÚHLASITE S PODMIENKAMI, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO STRÁNKU.

Naše kontaktné údaje sú nasledovné:
DIABETOLA, s.r.o.
Hlavná 60
080 01 Prešov
Slovenská republika
E-mail: info@cukrovkarady.sk

051 / 758 25 45

051 / 758 25 46

051 / 758 25 47

1. Úvod

1.1 K väčšine oblastí webovej stránky máte prístup aj bez zaregistrovania Vašich detailov. Niektoré súčasti stránky Vám budú sprístupnené až po Vašej registrácii.

1.2 Obchodné podmienky sa môžu kedykoľvek zmeniť, z toho dôvodu by ste mali čas od času skontrolovať naše obchodné podmienky a prečítať si ich, pretože sú pre Vás záväzné. Určité ustanovenia môžu byť nahradené výslovne uvedenými právnymi doložkami či podmienkami umiestnenými na špecifických stránkach tohto webu. Ak nebudete súhlasiť s novými podmienkami, ktoré uverejníme, nemali by ste naďalej používať túto webovú stránku.

2. Objednávanie

2.1 Objednávanie prebieha online na našej stránke. Ako súčasť tohto procesu máte možnosť pred potvrdením objednávky ju skontrolovať a opraviť prípadné chyby. Následne Vám zašleme potvrdenie objednávky so súpisom produktov, ktoré ste si objednali.

2.2 Potvrdenie objednávky obdržíte pred odoslaním zásielky. Pred odoslaním zásielky je automaticky vyhotovená kúpna zmluva.

2.3 Objednávku môžeme odmietnuť ak:

a) Tovar nie je skladom

b) Pokiaľ neobdržíme platbu za objednávku

c) Ak sa objavil problém s popisom tovaru alebo cenotvorbou

d) Ak ste nepotvrdili naše obchodné podmienky

3. Cenotvorba

3.1 Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Cena s DPH sa zobrazí v košíku / objednávkovom formulári pred platbou – cena spolu.

3.2 V prípade účtovania za poštovné a balné a ďaľších súvisiacich poplatkov, príslušné platbu sú uvedené v našej cenovej štruktúre na inom mieste tejto webstránky a zobrazia sa aj na stránke v košíku / objednávkovom formulári.

3.3 Naše ceny sú upravované pravidelne bez predchádzajúceho upozornenia. Ak sa cena na stránke zmení až po vykonaní objednávky, platí cena, ktorá bola aktuálna pri vykonaní objednávky.

4. Zrušenie objednávky

4.1 Ak si prajete zrušiť objednávku:

a) môžete nás informovať e-mailom na info@cukrovkarady.sk pred zaslaním zásielky na Vašu adresu, alebo

b) ak bol tovar zaslaný na Vašu dodaciu adresu, vrátenie tovaru podlieha bodu 4.2 nižšie

4.2 Tovar môžete vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu a my Vám vrátime plnú úhradu za tovar alebo vymeníme za iný tovar. Preprava tovaru k nám je na Vaše náklady.

4.3 Po prevzatí tovaru Vám vrátime plnú úhradu za tovar alebo vymeníme za iný tovar podľa potreby.

4.4 Práva na vrátenie tovaru sa nevzťahujú podľa bodu 4.3 v nasledovných okolnostiach,

a) V prípade, že výrobok bol použitý

b) Ak Vám boli produkty vyrobené na mieru podľa Vašich požiadaviek

Ustanovenia bodu 4.4 nemajú vplyv na Vaše zákonné práva

5. Licencia

5.1 Sťahovať a tlačiť časti z tejto webovej stránky pre vlastnú potrebu je dovolené na základe týchto pravidiel:

a) dokumety alebo grafika nebudú inak upravované

b) grafika nebude použitá oddelene od sprievodného textu

c) náš copyright a autorské práva sa objavia na všetkých vyhotovených kópiách

5.2 Ak nie je uvedené inak, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva vo všetkých materiáloch na tejto webovej stránke (vrátane, ale bez obmedzenia fotografií a grafických obrazov), sú našim vlastníctvom alebo poskytovateľa licencie. Na účely týchto podmienok je zakázané akékoľvek použitie výňatkov z tejto webovej stránky inak, ako v súlade s bodom 5.1 vyššie pre akýkoľvek účel. Ak porušíte ktorúkoľvek z podmienok v týchto obchodných podmienkach, Vaše povolenie používať tento web je automaticky ukončené a musíte ihneď zničiť všetky stiahnuté alebo vytlačené výňatky z tejto webovej stránky.

5.3 S výhradou bodu 5.1, nesmie byť žiadna časť tejto webovej stránky reprodukovaná alebo uložená do žiadnej inej webovej stránky, alebo do akéhokoľvek verejného, alebo súkromného elektronického systému pre opätovné sprístupnenie, alebo služieb bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

6. Servisný prístup

6.1 Aj keď sa snažíme, aby táto stránka bola k dispozícii 24 hodín denne, nenesieme zodpovednosť, ak z nejakého dôvodu nastane krátkodobý alebo dlhodobý výpadok stránky.

6.2 Prístup na túto stránku môže byť dočasne zamietnutý v prípade zlyhania systému, údržby alebo opravy, alebo z dôvodov mimo našu kontrolu.

7. Správanie navštevníka a materiál

7.1 Iné ako osobné údaje, ktoré spadajú pod <a href=“https://www.cukrovkarady.sk/ochrana-osobnych-udajov/“>ochranu osobných údajov</a>, akékoľvek materiály, ktoré prenesiete alebo zašlete na túto webovú stránku budú považované za dôverné a chránené. Nebudeme mať žiadne záväzky s týmto materiálom. My a naši partneri môžeme voľne kopírovať, zverejňovať, distribuovať, začleňovať a inak používať všetky materiály a všetky údaje, obrázky, videá, texty a ďalšie veci v nich obsiahnuté pre všetky komerčné alebo nekomerčné účely.

7.2 Je zakázané prenášať alebo zasielať materiál „z” alebo „do” webovej stránky,

a) ktorý je výhražný, urážlivý, obscénny, neslušný, poburujúci, urážlivý, pornografický, hanlivý, môže podnecovať rasovú nenávisť, diskriminačný, hrozivý, škandalózny, rúhavý, v porušení dôvery, v narušení súkromia, alebo ktoré môžu spôsobiť zlosť alebo nepríjemnosti;

b) pre ktoré ste nezískali všetky potrebné licencie a / alebo schválenie;

c) ktorý predstavuje alebo podnecuje správanie, ktoré by mohlo byť považované za trestný čin, spôsobilo občianskoprávnu zodpovednosť alebo inak v rozpore so zákonom, alebo môže porušovať práva tretej strany v akejkoľvek inej krajine na svete; alebo

d) ktorý je technicky škodlivý (vrátane, ale bez obmedzenia, počítačové vírusy, logické bomby, trójske kone, červy, škodlivé komponenty, malware poškodené data, alebo iný škodlivý softvér, alebo škodlivé údaje).

7.3 Nesmiete zneužívať webové stránky

7.4 Budeme plne spolupracovať s činnými orgánmi v trestnom konaní alebo súdom požadujúcim, aby sme oznámili totožnosť, alebo nájsť niekoho vysielanie akéhokoľvek materiálu v rozpore s ustanoveniami 7.2 alebo 7.3.

8. Odkazy na stránky a zo stránok

8.1 Odkazy na webové stránky tretích strán na tejto webstránke sú posktytované len pre Vaše pohodlie. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tento web. Nepreskúmali sme všetky tieto webstránky tretích strán a nie sme zodpovedný za ich obsah či dostupnosť. Preto nepodporujeme akékoľvek vyhlásenie o nich. Ak sa rozhodnete pre prístup k webstránkam tretích strán, konáte tak výhradne na vlastné riziko.

8.2 Ak by ste chceli vytvoriť odkaz na tento web, môžete tak urobiť iba na základe toho, že budete linkovať, ale nekopírovať domovskú stránku s výhradou týchto podmienok:

a) neodstránite, narušíte alebo zmeníte veľkosť alebo vzhľad loga diabetola.sk;

b) nevytvoríte rám alebo iný prehliadač alebo ohraničené prostredie okolo tejto webovej stránky;

c) nesmiete skresľovať vzťah s nami a prezentovať nepravdivé informácie o našej spoločnosti

d) nesmiete používať naše logá a firemné značky zobrazené na týchto webových stránkach bez nášho výslovného súhlasu

e) nelinkujte zo stránky, ktorá nie je vo Vašom vlastníctve;

f) Vaše webstránky neobsahujú obsah, ktorý je urážlivý alebo kontroverzný, porušuje práva duševného vlastníctva, alebo iné práva akejkoľvek inej osoby, alebo neposkytne v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi. Výslovne si vyhradzujeme právo zrušiť nárok podľa tohto článku 8.2 v prípade porušenia týchto podmienok a vykonať akúkoľvek akciu, ktorú uznáme za vhodnú.

9. Registrácia

9.1 Pri registrácii na <strong>www.cukrovkarady.sk</strong> musíte byť starší ako 18 rokov.

9.2 Každá registrácia je pre jedného používateľa. Nedovoľujeme zdieľať svoje užívateľské meno a heslo s žiadnou inou osobou ani s viacerými používateľmi v sieti.

9.3 Zodpovednosť za bezpečnosť všetkých vydaných hesiel spočíva na Vás, a ak viete alebo máte podozrenie, že niekto pozná Vaše heslo, mali by ste nás okamžite kontaktovať.

9.4 Môžeme okamžite pozastaviť alebo zrušiť Vašu registráciu podľa rozumného uváženia alebo ak porušíte akúkoľvek z Vašich povinností podľa týchto podmienok.

10. Upozornenie

10.1 Aj keď sa snažíme zabezpečiť, aby informácie na našej webstránke boli správne, nezaručujeme správnosť a úplnosť všetkých údajov a materiálov. Môžeme vykonávať zmeny v popise produktov, obrázkov, cenotvorby bez písomného upozornenia. Materiál na tejto webstránke môže byť zastaraný pričom nenesieme zodpovednosť za neaktuálne informácie.

10.2 Materiál na tejto webstránke je poskytovaný „tak ako je” bez akýchkoľvek podmienok, záruk alebo akýchkoľvek podmienok iného charakteru. Preto, v maximálnom rozsahu povolenom zákonom, Vám poskytneme túto webovú stránku na základe toho, že sme vylúčili všetky vyhlásenia, záruky, podmienky a iné (vrátane, ale bez obmedzenia, za podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov uspokojivej kvality, vhodnosti pre daný účel a použitie primeranej starostlivosti a spôsobilosti), ktoré ale za týchto podmienok môže mať vplyv vo vzťahu k tejto webovej stránky

11. Zodpovednosť

11.1 My, akákoľvek iná strana (podiaľajúca sa na vytváraní, výrobe, údržbe alebo spravovaní tejto webstránky) a akákoľvek z našich spoločností a úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, akcionárov alebo agentov sa zriekajú akýchkoľvek záväzkov a zodpovedností za akékoľvek straty alebo poškodenia, ktoré môžu vzniknúť Vám, alebo tretím stranám (vrátane bez obmedzenia, akejkoľvek priamej, nepriamej náhrady škody alebo akejkoľvek straty príjmov, ziskov, dát, zmlúv, prerušenie podnikateľskej činnosti v súvislosti s týmito webstránkami.

11.2 Nič v týchto obchodných podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za:

a) smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou

b) podvod

c) uvedenie do omylu alebo

d) akejkoľvek zodpovednosti, ktorá nemôže byť vylúčená alebo obmedzená na základe platných právnych predpisov

11.3 Ak Vašim používaním tejto webstránky vznikne potreba nevyhnutnej opravy a údržby zariadenia, softvéru alebo dát, súhlasíte s napravením zariadenia na vaše náklady.

11.4 Súhlasíte s odškodnením a obhajovaním našej spoločnosti, našich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov, so zbavením zodpovednosti na všetky nároky, škody, straty, náklady (vrátane primeraných právnych poplatkov) vyplívajúcich z porušení našich podmienok, používania webstránky alebo použitia Vašich registračných údajov inou osobou.

12. Právo a jurisdikcia

12.1 Tieto obchodné podmienky sa majú riadiť podľa slovenského práva a zákonov. Spory vzniknuté s týmito obchodnými podmienkami podliehajú výlučne právomoci slovenských súdov.

12.2 Prístup na stránky je zakázaný z územia, kde je ich obsah ilegálny alebo nezákonný. Ak mate prístup k tejto webstránke z miesta, konáte tak na vlastné riziko a ste zodpovedný za dodržiavanie zákonov danej krajiny.

13. Rôzne

13.1 Žiadne z Vašich práv nie sú podradené pod týmito obchodnými podmienkami.

13.2 Ak sú niektoré ustanovenia z týchto obchodných podmienok vyhlásené príslušným súdom za neplatné neplatnosť tohoto ustanovenia nemá vplyv na platnosť zvyšných ustanovení, ktoré sú naďalej plne platné a účinné.